2017-ի հունիսն էր, Ամերիկայից եկա, Պետրոսը կանչեց Ուրվագիծ, խոսեցինք վայրի կապիտալիզմից և զանազան այլ բաներից