Թարգմանությունը որպես ստեղծում, ոչ որպես փոխանցում: Բանախոսություն «Թարգմանություն` ամեն տեղ» ֆորումում, ՆՓԱԿ, 2013