ԲՈՒՆթիվիում զրուցում ենք Աղասի Թադևոսյանի և Արմեն Օհանյանի հետ։ Վերջին սև սպիտակ մասն էլ "կադրից դուրս" կադրերն են ՃՃ