During these translation seminars, taking place in Farrera, Catalonia, Maria Ohannessian was translating poems of me and Tigran Pakevichyan into Catalan, and then Catalonian poets, taking it as a basis, were doing their own traslations, asking us questions and discussing the process with us.


As a result of this event, a bilingual book was published by Institució de les Lletres Catalanes, Una vegada a l’hivern, where you can find poems of me and Tigran Paskevichyan: the original Armenian texts together with catalan translations.

L’ESTRANGERA


d’on és vosté?-
em demanava un desconegut
en un hotel tranquil
d’una ciutat petita


el meu país ja no existeix
- li vaig dir -
jo sóc estrangera


els nostres neixen encara
sota aquest cel
però som pocs
i cada vegada més pocs
i tots són tristos


aquells que són molts
aquells que saben que són molts
aquells, jo els desestimo
jo soc estrangera


però on és el seu país? -
em demanava el desconegut
en un hotel tranquil
d’una ciutat petita


aquí -li vaig dir-
el meu país era allà
on avui jo sóc estrangera