Videos taken by arteria

What’s going on in these videos? You can find some information here:

մայրուղականներն ու մեկուսականները քլաբորատորիայում

The text that was read and discussed in Cluboratoria cafe is here:

ՍՈՆԱ ԲԱՂԴԱՍԱՐՅԱՆԸ ԵՐԵԿ ԷՍ ՏԵՔՍՏԸ ԿԱՐԴԱՑ ԵՐԵՎԱՆԻ ՍՐՃԱՐԱՆՆԵՐԻՑ ՄԵԿՈՒՄ